CTE Solution

Product was successfully added to your shopping cart.

RECICLAREA DEŞEURILOR DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI

Deşeurile din construcţii şi demolări(C&D) sunt deşeuri generate în timpul construcţiei, renovării şi demolării clădirilor, drumurilor, podurilor şi a diverselor obiective civile, fluxul de deşeuri conţinând un procent ridicat de cărămizi, beton, lemn şi alte materiale reutilizabile.

Reciclarea deşeurilor din construcţii şi demolări devine pe zi ce trece o adevărată industrie, cu venituri anuale directe semnificative şi care aduce mai multe beneficii pe diverse segmente, cum ar fi scăderea efectivă a cantităţilor de deşeuri depuse la groapa de gunoi, reducerea gazelor cu efect de seră, recuperarea materialelor reciclabile şi nu în ultimul rând noi locuri de muncă.

Reciclarea materialelor de construcţii are ca rezultat obţinerea de materiale pentru cele mai diverse aplicaţii:
• Nisip reciclat - pentru acoperiri de cabluri, ţevi;
• Nisip stabilizat - pentru nivelări, aşezare pavaje;
• Piatră spartă - pentru fundaţii, umpluturi şi terasamente.

RECICLAREA DEŞEURILOR DIN BETON ŞI ASFALT

Agregatele reprezintă materialul de bază din compoziţia betonului şi asfaltului. Acestea se regăsesc în proporţie de 90% în pavajele de asfalt şi în proporţie de 80% în mixturile de beton. Sunt 3 motive esenţiale pentru a lua în considerare reciclarea deșeurilor din beton şi asfalt: buget, mediu înconjurător, fezabilitate.

Pentru că atât betonul cât şi asfaltul reciclat sunt la fel de rezistente ca cele originale, devine oportună reprocesarea deşeurilor din beton şi asfalt, pentru a construi de o manieră ecologică, pentru a realiza proiecte viabile şi benefice pentru economie. Betonul şi afaltul reciclat pot fi folosite cu precădere în aplicaţii de reabilitare de drumuri, poduri, clădiri, acoperişuri. Reciclarea betonului şi asfaltului diminuează excavările, investiţiile, epuizarea combustibililor, asociate producerii materialelor noi.

RECICLAREA DEŞEURILOR DIN PREFABRICATE

În fabricile producătoare de materiale de construcţii precum: pavele, cărămizi, prefabricate de beton, procesul de producţie are ca rezultat şi un procent de deşeuri şi rebuturi din procesul de producţie.

Reciclarea acestor deşeuri devine o preocupare tot mai des întâlnită în rândul acestor producători. Câteva aspecte pozitive justifică pe deplin fiecare investiţie în direcţia recuperării deşeurilor rezultate din procesul de producţie: eliberarea spaţiilor destinate depozitării deşeurilor, reintroducerea deşeurilor şi rebuturilor în procesul de fabricaţie, protejarea mediului şi nu în ultimul rând aspectul economic rezultat din cele de mai sus.

SOLUŢII PENTRU TRATAREA DEŞEURILOR DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI

Este încă un domeniu de pionierat în ţara noastră, în care CTE Solution a fost prezent cu soluţii încă din 2009, activând ca un jucător important pe tot parcursul evoluţiei şi dezvoltării acestui domeniu. În tot acest timp, am acumulat experienţă relevantă şi am adus un mare plus de valoare în optimizarea soluţiilor propuse.

Dacă în 2009 tratarea deșeurilor se făcea sporadic şi izolat, am ajuns astăzi să ne mândrim cu realizarea integrală de centre de management ale deşeurilor din construcţii şi demolări.
CTE Solution este un partener cu experienţă şi maturitate în acest domeniu, oferind soluţii la cheie, care au în pachet consultanţă tehnică proiectare de soluţii integrate, livrare şi comisionare utilaje, suport post-vânzare, service şi piese de schimb.

ABORDAREA NOASTRĂ ŞI SOLUŢII DE RECICLARE A DEŞEURILOR

O serie largă de aplicaţii de recuperare a deşeurilor în diverse industrii pot fi dezvoltate cu soluţiile şi echipamentele din portofoliul CTE Solution. CTE Solution oferă consultanţă completă, de la proiectare (soluţie, design 2D şi 3D) până la punerea în funcţiune şi suport post-vânzare (piese de schimb, service on site, training operatori, optimizare flux de lucru).

Pentru recuperarea deşeurilor din construcţii şi valorificarea acestora ca materiale pentru umpluturi şi terasamente, recuperarea fierului din structurile demolate şi separarea resturilor de lemn, plastic etc., CTE Solution oferă o gamă completă de echipamente mobile sau fixe începând de la concasare (fălci şi impactoare), sortare granulometrică (scalpere mobile sau ciururi fixe şi mobile), separare densimetrică cu apă sau aer.

Flexibilitatea se manifestă atât prin multitudinea de soluţii de organizare a fluxului de producţie, cât şi prin adaptarea la condiţii de lucru specific, începând de la concasarea primară în front, până la obţinerea sorturilor pentru asfalt sau staţii de betoane. Pentru producătorii de materiale prefabricate
(fabrici de cărămidă, BCA, pavaje etc.) oferim linii de concasare şi sortare a resturilor sau loturilor de producţie neconforme.

Materialele recuperate şi tratate corespunzător pot fi reintroduse în fluxul de producţie sau pot fi valorificate ca sorturi calibrate sau material pentru umpluturi şi terasamente, răspunzând astfel atât unor obiective economice cât şi de protecţie a mediului.

Sistemele şi tehnologiile avansate de procesare a deşeurilor C&D ne ajută să transformăm aceste deşeuri în materiale reciclabile şi agregate care au o gamă largă de aplicaţii în construcţii. Datorită soluţiilor de proiectare, care nu admit compromisuri, procentul de recuperare a materialelor reutilizabile este mult mai mare.

În esenţă, soluţiile noastre vizează câteva avantaje evidente:
• Productivitate mare – randamente financiare rapide;
• Produse selectate - preţ bun pentru valorificare reciclabile;
• Redirecţionarea deşeurilor de la depunere - reducerea costurilor pentru depozitare;
• Reducerea costurilor de operare – creşterea profiturilor.